הוראת נוהל 1-2-19 - תמ"א 38 - שימוש בייפוי כח שהוגש לצורך רישום הערות האזהרה לטובת היזם

 
|06/02/2019 |

​להלן הוראת נוהל בנושא תמ"א 38 - שימוש בייפוי כח שהוגש לצורך רישום הערת האזהרה לטובת היזם.