פגרת קיץ

 
|10/06/2018 |

בהתאם לתקנות בתי המשפט (פגרות): ​בין התאריכים 21.7.2018 (ט' באב) ל- 5.9.2018 (כ"ה אלול), תהיינה לשכות המפקחים על רישום המקרקעין בפגרת קיץ.​

במהלך התקופה הנ"ל לא יתקיימו דיונים משפטיים, אלא אם הורו המפקחים אחרת.
קבלת קהל תתבצע כסדרה.