הוראת נוהל לענין אופן רישום הקדש דתי וביצוע עסקה בנכס הקדש

 
|10/03/2019 |

​להלן הוראת נוהל לענין אופן רישום הקדש דתי וביצוע עסקה בנכס הקדש.