עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין החל מיום 1.11.2020

 
|01/11/2020 |

בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף קורונה, כללי "התו הסגול", ובמטרה לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (להלן: "הרשות") החל מיום 27/09/2020:​​​​​​