נוהל טיפול בפרויקטים

 
|03/07/2019 |

 להלן נוהל שעניינו טיפול בפרויקטים​

הנוהל נדרש על מנת לייעל ולצמצם את משך זמן הטיפול בתיקי רישום מרובי עסקאות 
(מתחמי דיור, פינוי בינוי, קבוצות רכישה וכד').