הוראת נוהל בדבר אופן הגשת אישור רשות המיסים לבקשה לרישום/תיקון/ביטול בית משותף

 
|03/02/2019 |

הוראת נוהל בדבר אופן הגשת אישור רשות המיסים לבקשה לרישום/תיקון/ביטול בית משותף​

על מנת ליעל ולזרז את רישום הבתים המשותפים סוכם בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לבין רשות המיסים – מיסוי מקרקעין, כי אישור רשות המיסים יינתן על גבי הבקשה לייחוד דירות ואין צורך בחתימה על התשריט.

בתיקון צו רישום בית משותף ללא ייחוד דירות, אישור רשות המיסים, ככל שנדרש, יינתן על גבי טופס הבקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף.

בביטול צו רישום בית משותף, אישור רשות המיסים, ככל שנדרש, יינתן על גבי הבקשה לביטול רישום הבית המשותף.
תחולתה של הוראה זו לאלתר.