הגשת צווים על ידי בעלי תפקידים מיוחדים

 
|24/06/2018 |

​​​חשוב להדגיש כי הנוהל מתייחס לרישום ההערה בדבר המינוי בלבד​.