שדרוג אתר מקרקעין אונליין

 
|27/08/2018 |

שדרוג אתר מקרקעין אונליין החל מיום כ"ד אלול 04/09/2018

עקב שדרוג אתר מקרקעין אונליין, החל מיום כ"ד אלול 04/09/2018:
  • ניתן להגיש בקשות לפעולות מכר/חכירה באופן מקוון גם בחלקות שאינן רשומות כבית משותף.
  • ניתן להגיש באופן מקוון שטרי עסקה אשר רשות מקרקעי ישראל היא צד להם (להודעה המלאה).
  • ניתן להגיש בקשות באופן מקוון בשם גופים הפטורים מתשלום אגרה.
  • הגשת בקשה חוזרת לתיק שנדחה תתאפשר על ידי כל עורך דין בצירוף כתב הצהרה.