הוראת נוהל 1-10-18 פעולות שצד להן הוא גוף כנסייתי

 
|23/10/2018 |

להלן הוראת נוהל 1-10-18 לעניין פעולות במקרקעין שצד להן הינו גוף כנסייתי.