הוראת נוהל 1-7-19 אופן הגדרת שטחים בתשריט הבית המשותף והנחיות לרישום הצמדות

 
|07/07/2019 |

להלן הוראת הנוהל 1-7-19