שינויים בהגשת "טופס תקנה"

 
|06/02/2020 |

במסגרת סיכום בין הרשות לרישום והסדר מקרקעין ובין מסמ"ק ורמ"י, נקבע שאין עוד צורך לקבל את התייחסות רשות המיסים במסגרת הגשת "טופס תקנה"

​לפיכך אישור רשות המיסים אינו תנאי לביצוע הפעולה וכן עודכן הסעיף הרלוונטי בטופס, בהתאם לדוגמה המצ"ב​.