הוראת נוהל- אישורי מיסים- ארנונה והיטל השבחה

 
|25/05/2020 |

להלן הוראת נוהל חדשה המסדירה את אופן הגשתם של אישורי רשויות וועדות מקומיות בנוגע לתשלום חוב ארנונה והיטל השבחה לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.