הוראת נוהל מתוקנת- אישורי מס נדרשים בעת רישום הסכם שיתוף

 
|06/10/2019 |

​אישורי מס נדרשים בעת רישום הסכם שיתוף​​

בעקבות פניית עורכי דין ומייצגים בנוגע לנוהל המצ"ב, נערכה חשיבה מחודשת, ונקבע כי גם צד להסכם השיתוף (ולא רק עורך דין), יהיה רשאי לחתום על התצהיר המפורט בנוהל, ובנוסף תוקן התצהיר באופן שעל המצהיר להצהיר כי ההסכם לא כלל תמורה.
רשות המיסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מברכים על מעורבות הציבור ומודים על שיתוף הפעולה.