הוראת נוהל - 2-2-19 תוקף תשריט המוגש לרישום בית משותף

 
|06/02/2019 |

​להלן הוראת נוהל חדשה בנושא תוקף תשריט המוגש לרישום בית משותף.