עדכון תעריפי אגרות 01/01/2019

 
|01/01/2019 |

​עדכון תעריפי אגרות 01/01/2019​​

עקב שינויים במדד המחירים לצרכן עודכנו תעריפי האגרות ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.
החל מהיום, 01/01/2019, תגבנה האגרות בהתאם לתעריפים המעודכנים.