הודעה לציבור המתדיינים בלשכות המפקחים על רישום המקרקעין (הליך שיפוטי) לאור תקנות הגבלת פעילות בשל מצב התפשטות נגיף הקורונה

 
|14/02/2021 |

להלן הנחיות בדבר התאמת מתכונת הפעילות בלשכות המפקחים על רישום מקרקעין (הליך שיפוטי)  - התמודדות עם נגיף הקורונה:​​​

  • עורכי דין ובעלי דין אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מטעמים הקשורים במגבלות שהוטלו– רשאים להגיש בקשה מתאימה ומנומקת למפקח/ת על רישום המקרקעין באמצעות מזכירות לשכות המפקחים (הליך שיפוטי) וזאת באמצעות כתובות המייל או הפקס מטה.
  • ​בעלי דין המחויבים בנקיטת פעולה בסדרי דין או בהתאם להחלטה שיפוטית, ואשר נמנע מהם לפעול כאמור נוכח המגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה – רשאים אף הם לפנות בבקשה מתאימה, אשר תטופל בהתאם לשיקול דעת הגורם השיפוטי, כמפורט לעיל.
  • בקשות דחייה כאמור תידונה על ידי המפקח/ת תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה והאילוצים והמגבלות הנובעים ממנו וכן מהות התיק שבפני המפקח, ובהתאם לשיקול דעתו. יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת המפקח/ת, נותרים על כנם אלא אם תבוא הודעה אחרת או החלטה אחרת שתינתן על ידי המפקח/ת.
  • ההליכים שישמעו באולמות המפקחים יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, המפקח/ת והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין.
  • תותר נוכחות של מספר אנשים מזערי לצורך ניהול תקין של ההליך וזאת בהתאם לשיקול דעת המפקח/ת. בכל מקרה, לא תתאפשר נוכחות פיזית באולם דיונים של יותר מ-10 אנשים או מספר האנשים שנקבע וסומן כתפוסה מרבית לאותו אולם (לפי הנמוך), תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, והכל בהתאם לאמור בסעיף (9א) לתקנות הגבלת פעילות לעניין התפוסה המותרת במקום ציבורי, אשר חל על קיום דיונים שיפוטיים במשרד המשפטים.​
 

   

לשכת מפקח על רישום המקרקעין

דואר אלקטרוני מזכירות

פקסימיליה

רחובות

Shiputi-rehovot@justice.gov.il

02-6468032

תל אביב- כב' המפקחת קציר-ברין

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467468

תל אביב- כב' המפקחת ארפי-מוראי

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467870

ירושלים

Shiputi-jer@justice.gov.il

02-6467898

פתח תקווה

shiputi-PT@justice.gov.il

02-6467877

נצרת ושלוחת עכו

shiputi-nazareth@justice.gov.il

02-6467821

חולון

Shiputi-Holon@justice.gov.il

02-6467893

באר שבע

Shiputi-bs@justice.gov.il

02-6467859

נתניה

Shiputi-netanya@justice.gov.il

02-6467930

חיפה

Shiputi-haifa@justice.gov.il

02-6467975

אשדוד

Shiputi-ashdod@justice.gov.il

073-3929060

 הנחיות לקהל המתדיינים בפני המפקח על רישום המקרקעין ומייצגיהם בתקופת החירום (נגיף הקורונה).​


 בברכה,


 ש. הייזלר, עו"ד

 הממונה על המרשם

ומנהל הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין