פעילות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין (הליך שיפוטי) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה 24.09.2020

 
|24/09/2020 |

בהתאם לתקנות בתי המשפט (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, פגרת סוכות תחל מיום י"א בתשרי (יום שלישי, 29 בספטמבר 2020) ועד כולל יום כ"ז בתשרי (יום חמישי, 15 באוקטובר 2020) (להלן – "תקופת הפגרה").​​​​​​

בהמשך להוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בתקופת פגרת סוכות שניתנו היום (24 בספטמבר 2020), לא יתקיימו בתקופת הפגרה דיונים לפני המפקחים על רישום מקרקעין, למעט בבקשות לסעדים זמניים, לרבות בקשות לעיכוב הליכים (להלן –"בקשה לסעד זמני"), ובכפוף לשיקול דעתו של המפקח על רישום מקרקעין. 

בתקופת הפגרה ניתן להגיש בקשה לסעד זמני (בצירוף קבלה על תשלום אגרה) באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני ללשכות המפקחים על רישום המקרקעין, כמפורט מטה. חשוב למלא את פרטי ההתקשרות המלאים של המגיש – טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים. 

נכון לעת הזו לא תתקיים קבלת קהל בלשכות המפקחים על רישום המקרקעין, למעט הגעה לדיונים שיקבעו על ידי המפקחים בבקשה לסעד זמני כאמור.
 
מענה טלפוני בעניין פעילות המפקחים על רישום המקרקעין, יינתן על ידי מוקד משרד המשפטים בטלפון 8653* שלוחה 3, בין השעות 08:00-16:00.
מבלי לפגוע באמור, בתקופת הפגרה, ככל שצד להליך מעוניין להגיש מסמך ללשכת המפקח (תביעה, בקשה, תגובה וכדומה), כל עוד אין הוראה אחרת, ניתן להגיש את המסמך באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, כמפורט מטה. ימי הפגרה לא יבואו במניין הימים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 או שנקבעו על ידי המפקח על רישום מקרקעין, אלא אם כן הורה המפקח על רישום מקרקעין הוראה אחרת. 

יש לעקוב אחר ההודעות המפורסמות באתר הרשות ולהתעדכן בדבר הנחיות הניתנות מעת לעת. 
אנו נעשה כל מאמץ להמשיך לתת שירות יעיל ומהיר, ככל שהדבר יתאפשר בנסיבות העניין.

   

לשכת מפקח על רישום המקרקעין

דואר אלקטרוני מזכירות

פקסימיליה

רחובות

Shiputi-rehovot@justice.gov.il

02-6468032

תל אביב- כב' המפקחת שרייבר

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467468

תל אביב- כב' המפקחת להב

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467870

ירושלים

Shiputi-jer@justice.gov.il

02-6467898

פתח תקווה

shiputi-PT@justice.gov.il

02-6467877

נצרת ושלוחת עכו

shiputi-nazareth@justice.gov.il

02-6467821

חולון

Shiputi-Holon@justice.gov.il

02-6467893

באר שבע

Shiputi-bs@justice.gov.il

02-6467859

נתניה

Shiputi-netanya@justice.gov.il

02-6467930

חיפה

Shiputi-haifa@justice.gov.il

02-6467975

אשדוד

Shiputi-ashdod@justice.gov.il

073-3929060

 הנחיות לקהל המתדיינים בפני המפקח על רישום המקרקעין ומייצגיהם בתקופת החירום (נגיף הקורונה).​