סגירת לשכות הסדר מקרקעין בחיפה ובנצרת ביום 13.11.2018

 
|08/11/2018 |

בשל השתלמות לשכתית, ביום ג' 13.11.18, לא תתקיים קבלת קהל בלשכות ההסדר על רישום המקרקעין בחיפה ונצרת.​