סגירת לשכת המפקח על רישום המקרקעין בירושלים ביום 08.11.18

 
|05/11/2018 |

​בשל השתלמות לשכתית, ביום ה', 08.11.18, לא תתקיים קבלת קהל לשכת המפקח על רישום המקרקעין בירושלים.