הודעה על שירות מקוון לקבלת צו ירושה/קיום צוואה והגשתו לרישום בפנקסי המקרקעין באופן מקוון

 
|29/08/2018 |

משרד המשפטים - אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי והאגף לרישום והסדר מקרקעין, שמחים להודיע על שירות חדש שמטרתו לייעל ולשפר את הליכי הנפקת צווי ירושה/צווי קיום צוואה ורישומם באופן מקוון בפנקסי המקרקעין. השירות יאפשר רישום הורשה בפנקסי המקרקעין מרחוק וללא הגעה ללשכות השונות.

​במסגרת השירות,  צו הירושה או צו קיים הצוואה יחתמו אלקטרונית על ידי הרשמים לענייני ירושה ויועברו בממשק מקוון לאגף רישום והסדר מקרקעין, בעת שתוגש בקשה לרישום הירושה בלשכות הרישום.

בנוסף, עם מתן הצו על ידי רשם הירושה יתאפשר לעורכי דין שברשותם כרטיס חכם להגיש בקשה מקוונת לרישום באמצעות אתר מקרקעין און ליין – אגף הסדר ורישום מקרקעין במשרד המשפטים.
עם רישום הירושה, יקבל מגיש הבקשה אישור פעולה חתום אלקטרונית, המאשר את ביצוע הרישום.

מהלך זה הינו חלק מיישום החלטת הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי וייעול העברת המידע בין גופי הממשלה.

השירות יחל לפעול ביום 3.9.18 (כ"ג אלול תשע"ח).

יש לעקוב אחר הפרסומים בנושא, ולפעול על פי ההוראות המפורטות באתרים השונים בעת הגשת המסמכים.