הודעה בדבר ממשק ממוחשב בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לעיריית אשדוד

 
|29/06/2021 |

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין שמחה לבשר על הצטרפותה של עיריית אשדוד לממשק ממוחשב להעברת אישורי עירייה לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

במסגרת הממשק, יועברו אישורי היעדר חובות מעיריית אשדוד ללשכת רישום המקרקעין באופן מקוון, ובכך יתייתר הצורך בצירוף האישורים במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה בטאבו.

עיריית אשדוד מצטרפת לעיריות ירושלים, תל-אביב ופתח תקווה וכן לרשויות מקומיות נוספות אשר כבר התממשקו עם הרשות.

בכך, פועלות עיריית אשדוד והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין לקידום שיפור השירות לציבור, הפחתת הבירוקרטיה וקיצור משך זמן הטיפול בבקשות לרישום עסקאות.

המערכת המקוונת להעברת אישורי העיריה פותחה בשיתוף פעולה בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים לבין חברת מטרופולי-נט בע"מ ועיריית אשדוד.​