אישורי מס נדרשים בעת רישום הסכם שיתוף

 
|01/09/2019 |

​להלן הוראת נוהל משותפת לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ולרשות המיסים בדבר אישורי המס הנדרשים בעת רישום הסכם שיתוף.​​​