הוראת נוהל 5-9-19 "רישום פעולת הורשה בנכס בו רשומה הערת אזהרה"

 
|19/09/2019 |

​להלן הוראת נוהל חדשה המסדירה את אופן רישום ירושה במקרה בו רשומות הערות אזהרה על זכויות המוריש, וכן את אופן השלמת העסקה בין המוריש לבין מוטבי הערות האזהרה, לאחר רישום הירושה על שם היורשים.