הבהרה בדבר רישום בעלות בנכס על שם רוכש שנפטר – חברות משכנות

 
|13/06/2021 |

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מבקשת להודיע כי במקרים בהם מוגשת בקשה לרישום בעלות על ידי חברה משכנת ומתברר כי הרוכש הרשום בשטר נפטר, תירשם הבעלות על שם עזבון המנוח ז"ל, וזאת על מנת למנוע החזרת בקשות לחברות המשכנות. למותר לציין כי החברה המשכנת רשאית לבקש רישום על שם היורשים, בהתאם לנהלים ולכללים שנקבעו.