הודעה בדבר פגרת קיץ - לשכות המפקחים (הליך שיפוטי) על רישום מקרקעין

 
|06/07/2021 |

בהתאם לתקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983, בין התאריכים 21.7.21 – 5.9.21 תהיינה לשכות המפקחים על רישום המקרקעין (הליך שיפוטי) בפגרת קיץ. ​

במהלך הפגרה לא יתקיימו דיונים משפטיים, אלא אם הורו המפקחים אחרת. 
בנוסף, ככל שלא נקבע אחרת בהחלטה שיפוטית בתיק מסוים, מועדי הפגרה דוחים מועדי הגשה של כתבי בי-דין.
קבלת קהל תתקיים בימים ראשון ורביעי  בין השעות  08:30-12:30 .