הודעה על שירות חדש – ממשק ישיר בין רשות המסים ללשכות רישום המקרקעין

 
|05/07/2021 |

רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין שמחות לבשר על השקת שירות חדש במסגרתו יועברו אישורי המיסים באופן ממוחשב ישירות מרשות המסים ללשכות רישום המקרקעין ובכך יתייתר הצורך בצירוף אישורי מסים כחלק מהמסמכים המצורפים לבקשה לרישום עסקה. השירות יופעל רק לגבי עסקאות שדווחו לאחר 01.01.2019. בשלב ראשון ייערך פיילוט בשתי לשכות רישום בלבד: חיפה ובאר-שבע

במסגרת הפיילוט יועברו אישורים בממשק לגבי עסקאות המבוצעות בדירות הרשומות כיחידות בבתים משותפים (תתי חלקות) ובעסקאות בהן שני הצדדים לעסקה הינם בעלי ת.ז. ישראלית בלבד.

בשלב הבא, ובהתאם לתוצאת הפיילוט, תורחב הפעילות לכל הארץ ולנכסים נוספים.

לאור האמור, החל מיום 08.07.2021 בעת הגשת בקשה לרישום עסקה בדירה בבית משותף בהן שני הצדדים לעסקה הינם בעלי ת.ז. ישראלית בלבד, בלשכות הרישום חיפה ובאר שבע – אין צורך לצרף אישורי מסים לבקשה בעת הגשתה לרישום.

למותר לציין כי יש להקפיד על תשלום מלוא המיסים לפני הגשת הבקשה לרישום, שכן ככל שלא שולם המס ולא התקבל אישור על כך מרשות המסים, תדחה הבקשה.