הוראות נוהל משותפות לרשות המסים ולרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין – 02.05.2021

 
|02/05/2021 |

להלן הוראות משותפות לרשות המסים ולרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין - אישורי מס ביחס ליחידה הרישומית בפרוייקט תמ"א 38, אישור תקנונים, אישור ייחוד דירות (הבהרה), אישור לעניין תיקון טעות סופר (תוספת סעיף ג'):