הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/ חכירה בהן רמ"י צד לשטר

 
|12/11/2018 |

להלן הוראת נוהל משותפת לאגף רישום והסדר מקרקעין, רמ"י ורשות המיסים שעניינה פטור מהצגת אישורי מס שבח ומס רכישה, והקלות משמעותיות מאוד בנוגע לאישורי מס רכוש ומיסים עירוניים, בעסקאות בהן רמ"י צד לשטר.​