פסיקה

 
חפש פסיקה
תוצאות 90-81 מתוך 687 תוצאות
תוצאות 90-81 מתוך 687 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
66/12 תל אביב אורן סילברמן
נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, נשיאה בהוצאות שיפורים ברכוש
01-04-2012קובץ PDF
83/10 חיפה צפורה פייגנבויים
חדר משופר מיגון, מהות ההסכמה של בעל דירה, תוקף הסכמה שניתנה לבעלים קודמים ומשמעות היעדר התנגדות, הכוח המשפטי הנתון בידי רוב בעלי הדירות להתנגד לבנית חדר משופר מיגון
28-05-2012קובץ PDF
84/11 תל אביב אורן סילברמן
בית משותף המורכב ממבנים/אגפים, נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש
18-01-2012קובץ PDF
86/10 נתניה אסתי שחל
רטיבות,שימוש ברכוש המשותף,מינוי חברה חיצונית לניהול עינייני הבית, סמכות
06-08-2012קובץ PDF
86/12,52/12 תל אביב אורן סילברמן
עיכוב ביצוע
05-07-2012קובץ PDF
89/10+60/10+61/10+62/10 חיפה צפורה פייגנבויים
פסק הדין דן בהכרה בבית כבית מורכב, בהפרדת ניהול והוראות ניהול שנגזרות מכך
14-10-2012קובץ PDF
92/11 ירושלים שלומי הייזלר
מעלית- השתתפות בהוצאות הקמה פסיקת ריבית והצמדה
16-08-2012קובץ PDF
100/10 תל אביב אורן סילברמן
הרחבת דירה
05-05-2011קובץ PDF
105/07 חיפה צפורה פייגנבויים
נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף,בית משותף המורכב ממבנים/אגפים,תקנון מצוי
15-11-2005קובץ PDF
105/11+121/11 ירושלים אורן סילברמן
הינתקות ממערכת מרכזית, נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, החלטות בעלי הדירות, ניהול הבית המשותף
28-03-2012קובץ PDF