פסיקה

 
חפש פסיקה
תוצאות 70-61 מתוך 687 תוצאות
תוצאות 70-61 מתוך 687 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
298/11+69/11+65/11 תל אביב אורן סילברמן
298/11+69/11+65/11 תל אביב אורן סילברמן
23-05-2012קובץ PDF
226/12 תל אביב אורן סילברמן
נציגות הבית המשותף, נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, קיזוז
28-06-2012קובץ PDF
285/10 תל אביב אורן סילברמן​עיכוב ביצוע26-02-2012קובץ PDF
29/10 ירושלים שלומי הייזלר
צו מניעה לשימוש בגג מרפסת שמש
27-07-2010קובץ PDF
291/10 תל אביב אורן סילברמן
נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, תביעת החזר של בעל דירה
16-07-2012קובץ PDF
291/11 חיפה ציפורה פייגנבויים
איזון זכויות השימוש ברכוש משותף המהווה דרך מעבר ברכב
06-07-2012קובץ PDF
293/11יעל ליבוביץ חיפה
תמ"א 38
19-06-2012קובץ PDF
30/12+16/12 חיפה יעל ליבוביץ​הרחבת דירה 26-08-2012קובץ PDF
3/12 חולון דגנית קציר ברין

 קבלת תביעה להורות לבעלי דירה להימנע מהקמת מעלית אשר לגביה ניתן אישור על ידי מוסד התכנון. נקבע כי המעלית המתוכננת איננה רכוש משותף אלא מתקן פרטי אותו מבקשים הנתבעים להקים ברכוש המשותף ולכן  הקמתה טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות.

19-08-2012קובץ PDF
325/12 (בקשה 68/12 ) תל אביב אורן סילברמן​סמכות מפקח 29-07-2012קובץ PDF