פסיקה

 
חפש פסיקה
תוצאות 60-51 מתוך 687 תוצאות
תוצאות 60-51 מתוך 687 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
168/11+167 ירושלים אורן סילברמן
נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, נשיאה בהוצאות שיפורים ברכוש
05-04-2012קובץ PDF
186/12 תל אביב אורן סילברמן
צו מניעה זמני, הרחבת דירה
24-01-2013קובץ PDF
198/12 חיפה יעל ליבוביץ
שינויים שמפתחים או זכות שימוש במקלט הצמוד ליחידה
23-09-2012קובץ PDF
2/11 פתח תקווה טלי להב
בקשה לצורך הרחבת דירותיהם ובניית מרפסות. התובעים ביקשו להצהיר כי זכותם להקים מרפסות דומות וכי הנתבעים יהיו מנועים מלהרחיב דירותיהם וזאת חרף הסכמות והבנות שהיו בעבר בין הצדדים. המפקחת דחתה את תביעת התובעים ברובה, ופסקה כי התובעים לא הביאו כל אינטרס ממשי ולו תוכנית אחת שמוכיחה על כוונתם לבנות וכי יצירת "גוש חוסם" לא באה אלא כדי לטרפד לנתבעים את בנייתם ללא עילה קניינית עניינית. כמו כן נקבע כי השימוש בזכות קניינית על פי חוק צריך להיעשות מתוך הגינות. כוונתם של התובעים, בהיעדר כל תוכנית אופרטיבית, תוך דרישתם להיכלל בתוכנית ערטילאית, אינה מהווה סיבה למנוע מהנתבעים לבצע את ההרחבות. הנתבעים נמצאים בשלבים מתקדמים ביותר של תוכניותיהם והוציאו הוצאות כבדות עד כה בין היתר בהסתמך על התנהגות התובעים.
09-05-2012קובץ PDF
212/12 תל אביב אורן סילברמן
אסיפת בעלי דירות, החלטות של בעלי דירות, נציגות הבית המשותף, חלוקת הוצאות החזקת הרכוש, תביעה אישית כנגד חבר נציגות
23-08-2012קובץ PDF
214/12 ירושלים אורן סילברמן
התאמות לאנשים עם מוגבלויות, צו עשה זמני, פתיחת פתח בקיר משותף
02-08-2012קובץ PDF
218/11 תל אביב אורן סילברמן
הינתקות ממערכת מרכזית, הסגת גבול, נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש, שימוש ברכוש המשותף, מעשה בי-דין ושינוי נסיבות, ביוב
20-02-2012קובץ PDF
226/12 ירושלים יעל ענתבי-שרון
צירוף נתבע
28-06-2012קובץ PDF
232/12 תל אביב, אורן סילברמן
נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, קיזוז
27-06-2012קובץ PDF
244/12 תל אביב, אורן סילברמן
סמכות מפקח, מחיקה על הסף
22-05-2012קובץ PDF