אגרות

 
​אגרות - לשכות מפקחים על רישום מקרקעין החל מ- 01/01/2014

תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
אגרות להליך מינהלי לשכות המפקחים על רישום מקרקעין רשימת תעריפים תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום בית משותף
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
126
בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה
75
תיקון
צו רישום
בית משותף
בעד הבקשה לתיקון צו רישום
126
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
126
לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון
126
ביטול רישום
בית משותף
בעד בקשה לביטול צו בית משותף
126
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
126
בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק
126
בעד תיקון בתקנון שנרשם
126

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​
אגרות להליך שיפוטי לשכות המפקחים על רישום מקרקעין רשימת תעריפים תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות)
654
תביעה לסכום קצוב 2.5% מסכום התביעה, מינימום 755 ₪
378

 

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​