אודות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין

 

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מקנה למפקחים על רישום מקרקעין סמכויות שיפוטיות ומנהליות גם יחד.              

במסגרת סמכויותיהם המנהליות כלולים בין השאר הנושאים הבאים: מתן צווים לרישום בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צווים והכרעה בהתנגדויות לתיקונים, ביטול רישומו של בית משותף, מתן החלטות עפ"י חוק המקרקעין ותקנותיו, כגון: תיקוני טעויות סופר, ביטול זכויות ועוד.​​​​​


בסמכותם השיפוטית של המפקחים על רישום המקרקעין לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים ובדיונים בסכסוך. מוקנות להם עפ"י החוק, כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית.

סמכויות נוספות של המפקח על רישום מקרקעין שניתן לכנותן מעין שיפוטיות, הן להורות על רישום ראשון, תיקון רישום שטח וחידוש רישום מקרקעין שרישומם הושמד או טושטש.
ערעורים על פסקי הדין הניתנים ע"י המפקחים מוגשים לבית המשפט המחוזי.

 

כללי ההתנהגות באולם הדיונים בלשכת המפקח על רישום מקרקעין

 

​פעילות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין מתנהלת בתשע לשכות:

 

בנוסף, פועלות שלוש שלוחות בערים:


כמו כן, דיונים שיפוטיים הנוגעים לבתים משותפים שבתחום אילת, מתקיימים עפ"י קביעת לשכת המפקח על רישום המקרקעין באר-שבע, באילת.


לתשומת ליבכם: דיונים שיפוטיים הנוגעים לבתים משותפים שבתחום אשקלון, מתקיימים על פי קביעת לשכת המפקח על רישום המקרקעין באשדוד.

 

ליצירת קשר:

לשכות המפקחים על רישום מקרקעין