טפסים

 
תוצאות 10-1 מתוך 25 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 25 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדשטר איחוד29-06-2020
קובץ וורדשטר חלוקה29-06-2020
קובץ וורדדוגמא לתצהיר עו"ד לייחוד הערות קנייניות בפרצלציה רצונית11-08-2019
קובץ וורדבקשה לרישום במקרקעין20-02-2019
קובץ וורדשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל11-11-2018
קובץ וורדבקשה לעדכון פרטי זיהוי04-09-2018
קובץ מסמךבקשה למידע על העתק ממסמכי תיק, שטר או נסח היסטורי11-02-2018
קובץ מסמךכתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת של מסמכים לשם פעולות מכר/חכירה04-09-2017
קובץ וורדשטר מכר להגשה מקוונת בלבד04-09-2017
קובץ וורדשטר משכנתה20-04-2017
 
הבא לדף אחרון