אגרות

 
​אגרות - לשכות רישום מקרקעין החל מ- 01/01/2014

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
ירושות לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה
160
העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש
160
רישום הערה על מינוי מנהל עזבון
160

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
הערותלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת
128
בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת
86
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות
160
בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 160
בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 108
מחיקת הערות שונות​ 
103
הערות שונות 155
​בעד רישום הערת אזהרה 160
​בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים 108

 ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.​​​​

נסחים / עיונים לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב)
75
נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 
132
העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית 33
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף)
72
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד של תיק בית משותף שנסרק 219
מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 155
​ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 278
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
עסקאותלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
פעולות מכר/חכירה/העברת חכירה
38
רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה
160
העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא
160
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
פרצלציה לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
134
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
134
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. 
 
 
רישום אחרלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית
139
מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
88
מחיקת רישום של זכות שפקעה
108
רישום זכות קדימה בעד כל חלקה
160
מחיקת זכות קדימה בעד כל חלקה
108
תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד
155

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​