אגרות

 
​אגרות - לשכות רישום מקרקעין החל מ- 01/01/2014

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
ירושות לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה
157
העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש
157
רישום הערה על מינוי מנהל עזבון
157

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​
הערותלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת
126
בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת
85
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות
157
בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 157
בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 106
מחיקת הערות שונות​ 
​101​
הערות שונות 152
​בעד רישום הערת אזהרה 157​
​בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים ​106

 ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.​​

נסחים / עיונים לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב)
73
נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 
129
העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית 33
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף)
71
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד של תיק בית משותף שנסרק 216​
מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 152
​ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 274​
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​
עסקאותלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
פעולות מכר/חכירה/העברת חכירה
37
רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה
157
העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא
157
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​
פרצלציה לשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
132
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
132
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. 
 
 
רישום אחרלשכות רישום מקרקעין

ראה רשימה​

תשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית
137
מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
86
מחיקת רישום של זכות שפקעה
106
רישום זכות קדימה בעד כל חלקה
157
מחיקת זכות קדימה בעד כל חלקה
106
תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד
152

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​