שלוחת המפקח/ת על רישום מקרקעין עכו

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

04-6478003

פקס מייל

02-6467821


דוא”ל


דוא”ל


הערות

לא מתקיימת קבלת קהל בעכו.

דיונים שיפוטיים יתקיימו בשלוחת עכו, ע"י המפקח על רישום המקרקעין נצרת, בהתאם לזימונים שישלחו לצדדים.