פניות הציבור

 
|07/01/2019 |

​פניות ציבור

​כל גוף, אדם, ארגון וכיוצא בזה, רשאי לפנות בכל הנושאים בהם עוסק אגף רישום והסדר מקרקעין לאחראי על תחום פניות הציבור בהנהלת האגף (להלן – האחראי).​
האחראי לא יהא כפוף למנהל של לשכה מחוזית או מקומית כלשהיא אלא לגורם המוסמך לכך בהנהלת האגף. 
ניתן להגיש כל פנייה ותלונה הנוגעת לרישום מקרקעין​ לפקס שמספרו 02-6467754 או באמצעות תיבת דואר אלקטרוני ייעודית​-pniyot-mekarkein@justice.gov.il.