לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

 

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


מענה טלפוני

 


טלפון

 


פקס

02-6209528


דוא”ל


דוא”ל


הערות

הלשכה הארצית מטפלת ברישום של תכניות איחוד וחלוקה גדולות ומורכבות, המפורטות להלן:

  • תכניות איחוד וחלוקה בהן משתתפות מעל 30 חלקות (נכנסות או נוצרות).
  • תכניות איחוד וחלוקה המוגשות על ידי גופי תשתיות לאומיות בהן משתתפות מעל 10 חלקות.
  • תכניות איחוד וחלוקה של משבצות חקלאיות.
  • יתר הפרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין האזוריות, בהתאם למיקום המקרקעין המשתתפים בפרצלציה.

 

• בעלי תפקידים
רשמת המקרקעין – שולי אבני-שוהם, עו"ד