הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון

 
שירות חדש באגף לרישום והסדר מקרקעין: הזמנת מסמכים סרוקים מתיק בית משותף באופן מקוון.

בית