הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי