הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון

 
שירות חדש באגף לרישום והסדר מקרקעין: הזמנת מסמכים סרוקים מתיק בית משותף באופן מקוון.

 

 1. תיק רישום בית משותף : מכיל מסמכי רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.
 2. תיק תיקון צו בית משותף: מכיל מסמכי תיקון צו בית משותף כגון: הוספה וביטול יחידות , שינויים בהצמדות וכדומה.

     3.  תיק ביטול צו בית משותף: מכיל מסמכי ביטול רישום הבית המשותף מפנקס הבתים המשותפים.

מסמכי היסוד המתקבלים בהזמנת התיק לפי סוגי התיקים:

 • תיק רישום בית משותף: צו רישום, תקנון / הסכם (במידה וקיים), תשריט הבית המשותף. 
 • תיק תיקון צו בית משותף : צו תיקון, תקנון מתוקן / הסכם (במידה וקיים), תשריט הכולל את התיקון בלבד (במידה קיים) 
 • תיק ביטול צו בית משותף : צו ביטול
 

דגשים לסוגי המסמכים:

1. בתיקים עד שנת 1970 יופיע הסכם במקום תקנון (במידה וקיים)
2. לא בכל תיק תיקון יופיע תשריט, למשל : העברת הצמדות בין יחידותלא מחייב תשריט.
3. תקנון - לא לכל בית משותף נרשם תקנון, ובמקרה שלא נרשם תקנון, יחול התקנון המצוי, המופיע בתוספת הראשונה 
    לחוק המקרקעין.
 

השלבים בביצוע ההזמנה המקוונת של קובץ בית משותף:

 • על מנת להזמין קבצי בית משותף יש להצטייד במספר הגוש והחלקה ולהקליד אותם במערכת המקוונת​.
 • איתור גוש וחלקה לפי כתובת ניתן לבצע  באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, המידע המוצג באתר המרכז למיפוי ישראל הינו באחריותו. 
 • במידה ולא יימצא תיק מבוקש ו/או יימצא תיק תיקון או ביטול ללא תיק רישום יש לפנות למוקד הטלפוני כמפורט מטה.
 • יש לבצע תשלום אגרה בסך 33 ש"ח לכל תיק מוזמן, בכרטיס אשראי.
 • הודעה על מוכנות הקבצים תשלח בדואר אלקטרוני תוך 24 שעות.
 • יש להיכנס לקישור שישלח בדואר האלקטרוני להורדת קבצי בית משותף. 
 • להסבר נוסף ניתן להיכנס למדריך המצולם​
 • במידת הצורך בסיוע טכני, ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 076-5300900, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00.
​​​​