אודות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

 

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין תגן על זכויות הציבור במקרקעין, תפעל לקידומן, ותחתור להגשמת אינטרס המדינה בכל הנוגע למשאב הקרקע.

רשות רישום והסדר מקרקעין כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים:

רישום מקרקעין

תשע לשכות רישום מקרקעין, בירושלים, תל-אביב, חיפה, פתח-תקווה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות. שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו.

מפקחים על רישום מקרקעין

תשע לשכות מפקחים על רישום המקרקעין: בירושלים, תל-אביב, חיפה, פתח-תקווה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות. שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו. כמו כן, דיונים שיפוטיים הנוגעים לבתים משותפים שבתחום אילת, מתקיימים עפ"י קביעת לשכת המפקח על רישום המקרקעין באר-שבע, באילת.  

הסדר זכויות במקרקעין

חמש לשכות הסדר מקרקעין, בירושלים, תל-אביב, חיפה, נצרת ובאר-שבע. שלוחה בעכו.

לשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

לשכה ארצית שמקום מושבה בירושלים.

 

בראש הרשות עומד הממונה על המרשם (מנהל הרשות), האחראי, יחד עם צוות העובדים בהנהלת הרשות, להפעלתן התקינה של כל לשכות הרשות בכל תחומי אחריותן המנהלית והמשפטית. 
 

פעולות הרשות על כל יחידותיה, מתרכזות בתחומים הבאים:

1. ניהול פנקסי המקרקעין

המקרקעין שבתחומי המדינה רשומים בשלושה סוגי פנקסים:

 • פנקס השטרות -  בהם רשומים מקרקעין שטרם עברו הליכים של הסדר זכויות הקניין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.
  הרישום בפנקסי השטרות לגבי מקרקעין לא מוסדרים. מהווה, על פי החוק, ראייה לכאורה לתוכנו.
  לאחר הסדר הזכויות במקרקעין מתבטל הרישום בפנקס השטרות והזכויות נרשמות בפנקס חדש – פנקס הזכויות.
 • פנקס הזכויות – בהם רשומים מקרקעין שעברו הליכים של הסדר זכויות הקניין, לאחר מדידה ומיפוי רשמיים ולאחר בירור רשמי ופומבי של תביעות לזכויות במקרקעין.
  הרישום בפנקסי הזכויות, לגבי מקרקעין מוסדרים, מהווה על פי החוק ראייה חותכת לתוכנו.
  פנקסי הזכויות כוללים כ- 95% מכלל שטחה של המדינה. ככל שמתקדמות פעולות ההסדר כך מתמעטים פנקסי השטרות ובמקבים מתרבים פנקסים הזכויות.
 • פנקס הבתים המשותפים – בהם רשומים הבתים שלגביהם ניתנו צווי רישום בית משותף בהתאם לתשריטים הכוללים את תיאור הבתים והדירות שבהם.

 

פנקסי המקרקעין מנוהלים בלשכות רישום המקרקעין ומשקפים נאמנה את המצב המשפטי של זכויות המקרקעין שבתחומי המדינה.

2. אישור עסקאות ופעולות אחרות במקרקעין ורישומן בפנקסי המקרקעין
על פי ההוראות שבחוק, עסקה במקרקעין טעונה רישום בפנקסים. העסקה נגמרת ברישום ורק אז כוחה יפה מבחינה משפטית כלפי הכול. כל עוד לא נרשמה העסקה יש למקבל הזכות, זכות חוזית שתוקפה הוא בין הצדדים בלבד.

3. רישום בתים בפנקסי הבתים המשותפים
תהליך שבאמצעותו הופכות חלקות הרשומות בפנקסי השטרות או הזכויות, לחלקות הרשומות בפנקסי הבתים המשותפים וכוללות יותר מיחידת משנה אחת.

4. הכרעה בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים
בסמכותם השיפוטית של המפקחים על רישום המקרקעין לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים, הן בתים שנרשמו בפנקס הבתים המשותפים והן בתים שטרם נרשמו.
למפקח הדן בסכסוך הוקנו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית.
החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שניתן על ידו, דינם לעניין אכיפה והוצאה לפועל ולעניין סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, כדין פסק דין או צו ביניים של משפט שלום.

5. הסדר זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה
לשכות הסדר המקרקעין אחראיות להסדרת זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה.
מדינת ישראל היא אחת מהמעטות שבמדינות העולם, שבהן הונהג הסדר של זכויות במקרקעין, הנעשה בהסתמך על מדידה ומיפוי מדויקים ורשמיים ולאחר חקירה רשמית ופומבית של תביעות וזכויות אחרות.

 

ליצירת קשר: