דבר מנהל הרשות

 

​הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין עוסקת בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין בכל רחבי המדינה, לרבות יישוב סכסוכים בין בעלי דירות (בבתים משותפים).

באתר ניתן למצוא תיאור תמציתי של ההרשום והמבנה שלה, מידע שימושי אודות מיקום הלשכות ושעות הפעילות שלהן, קישורים לאתרי הפצת המידע לשם עיון בפנקסים, וזאת לצד תדריכים, טפסים (לרבות טפסים מקוונים) והחלטות שיפוטיות.​​


​המידע מחולק על פי ארבעת רובדי הפעילות העיקריים של הרשות ויחידותיה: 

  • לשכות רישום מקרקעין
  • לשכות המפקחים על רישום מקרקעין
  • לשכות הסדר מקרקעין
  • לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות
 
 
אנו תקווה כי האתר מסייע בשיפור השירות לאזרח בכל תחומי הפעילות של הרשות.
 
 
בברכה,
                                         
ש. הייזלר, עו"ד
מנהל הרשות והממונה על המרשם