מבנה ארגוני

 
מבנה ארגוני של הנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין