משאבי אנוש

 

אודות משאבי אנוש

​אגף משאבי אנוש במשרד המשפטים מקיים הליכים לאיתור, בחינה ואישור מועמדים ועובדים למשרות בהתאם לצרכי המשרד, וכל זאת תוך שמירה על עקרונות השקיפות, ההוגנות ומתן ההזדמנות השווה.