אודות משאבי אנוש

 

​אגף משאבי אנוש במשרד המשפטים מקיים הליכים לאיתור, בחינה ואישור מועמדים ועובדים למשרות בהתאם לצרכי המשרד, וכל זאת תוך שמירה על עקרונות השקיפות, ההוגנות ומתן ההזדמנות השווה.


​אנו עומדים לשרותך בהעברת המידע, הכללים, הנהלים והמכרזים שפורסמו ומזמינים אותך לבחון התאמתך לתנאי המכרז והגשת מועמדותך על-פי רצונך.