שירות לאומי במשרד המשפטים

 
​במגוון יחידות במשרד המשפטים מועסקים בני/בנות שירות לאומי העובדים בסביבה צעירה, מגוונת ומעניינת, נחשפים לנושאים בעלי רגישות ציבורית ובמספר לא מבוטל של יחידות גם עוזרים באופן פעיל וישיר לציבור הנעזר בשירותי היחידה ובפרט לאוכלוסיות מוחלשות.
השירות הלאומי במשרד המשפטים מעשיר, מרחיב את האופקים ומצייד בכלים להמשך הדרך.

בשנת 2015 נעשים הליכי המיון לתפקיד בן/בת שירות לאומי במשרד, דרך העמותות שזכו במכרז מטעם משרד המשפטים: האגודה להתנדבות, עמותת שלומית ועמותת של.

 

הטבות השירות הלאומי במשרד המשפטים

  •  שירות מרתק בסביבה צעירה, דינמית ומשכילה.
  • הכשרה מקצועית של גוף שנתפס כמוביל ומטפל בתיקים המשמעותיים ביותר. הכשרה מקצועית זו יכולה להיות משמעותית ביותר הן לגבי מי שירצה לאחר מכן להתברג לשירות המדינה (ובעיקר למשרד המשפטים) בתפקידים דומים וכן, לגבי המתעניין בעולם המשפט ולימודי המשפטים בעתיד.
  • שירות לאומי לתקופה של שנתיים מזכה את המתנדב/ת במענק מוגדל וברכישת ניסיון בעבודה במשרד המשפטים, המוכר כניסיון המהווה תנאי סף למשרות ביחידות המשרד ובשירות המדינה בכלל.

 

 

אודות משרד המשפטים 

​משרד המשפטים הוא משרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל הפועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.
 
המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:
  • הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות
  • ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה 
  • אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית
  • ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעיין שיפוטיות
  • ביצוע חוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים והסדרה בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים.

המפגש של האזרח עם משרד המשפטים, מתרחש בצמתים שונות בחיים, לעיתים באירועים משמחים, כגון רכישת דירה, רישום פטנט על המצאה מבריקה, רישום חברה רווחית ומוצלחת, וכדומה. לעיתים נקודת המפגש נוגעת גם באירועים פחות משמחים אך חיוניים, כגון ייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית לנאשמים בפלילים, סיוע למיעוטי יכולת בקבלת עורך דין לעניינים אזרחיים מטעם הסיוע המשפטי, הנפקת צו ירושה וכדומה.

במשרד המשפטים פועלות מגוון יחידות: פרקליטות המדינה התובעת בהליכים פליליים, מתגוננת בהליכים אזרחיים ומסייעת לנפגעי עבירה, מחלקת יעוץ וחקיקה המלווה את הליכי החקיקה בכנסת; נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע; היחידה הממשלתית לחופש המידע; יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם, ומגוון יחידות נוספות.