תכנית ייחודית בפרקליטות המדינה

 

​השנה משיק משרד המשפטים תכנית ייחודית, המיועדת לחלק מבני/בנות השירות שיתקבלו לשירות לאומי בפרקליטות המדינה. כחלק מהתוכנית כל בני/בנות השירות יעברו בתחילת השנה קורס הכשרה במהלכו יוקנה להם ידע והבנה מעמיקים על מערכת המשפט בכלל ועבודת הפרקליטות בפרט. לאחר הקורס ושילובם בעבודה, תיבחר קבוצת בני/בנות השירות הבולטים/ות, ואלה יעסקו בעבודה הנוגעת יותר לליבת העשייה בפרקליטות.

בין המשימות שיבוצעו ניתן למנות: ליווי פרקליטים להופעות בבית משפט וסיוע בקבלת העדים, השתתפות בתהליך ראיון עד, סיוע באיסוף חומר לצורך הכנת כתבי טענות ועוד.


     

​בחודש דצמבר 2014 זכו בני ובנות השירות הנוכחיים, בפרקליטויות השונות, להשתתף בהשתלמות ראשונה מסוגה, אשר נערכה בירושלים. במסגרת השתלמות זו, אשר ארכה שלושה ימים, התקיימו פעילויות מרתקות ובכלל זה, סיור בבית משפט והשתתפות בדיונים וכן, סיור בהדרכת חוקר משטרתי בעקבות פענוח הרצח של הנערה נעה אייל ז"ל.

כמו כן, הועברו הרצאות מטעם טובי המרצים בפרקליטות. ההרצאות עסקו בעשייתה הציבורית והחשובה של הפרקליטות וכן באפשרויות הקידום בתוך שירות המדינה ובהתמודדות לתפקידים בשירות המדינה. עוד שמעו המשתתפות על עבודת החקירה המשטרתית, המהווה את הבסיס לעבודת הפרקליטות. ההשתלמות סוכמה כחוויה יוצאת דופן, אשר ללא ספק, תסייע בידן להפיק את המירב משירותן בפרקליטות.