טפסים להדפסה

 
​טפסים הרלוונטים לחוקרים פרטיים והעוסקים בשמירה; בקשת רשיון, פטור התאמנות, הענקה מחודשת וכו

לקבלה מחודשת של הרשיון

  • תידרש הגשת בקשה להענקה מחודשת של הרשיון, באמצעות הגשת תצהיר בפני עו"ד, ובו פירוט אודות עיסוקיו של המבקש בתקופה בה הרשיון לא היה תקף, וכן סיבת אי התשלום.
  • הבקשה תטופל על פי הדרישות הקבועות בחוק לקבלת הרשיון, ועל פי אמות המידע והנהלים אשר על פיהם פועלת ועדת הרישוי.
  • יש להבהיר כי ועדת הרישוי אינה מכירה ומעולם לא הכירה בהליך של "הקפאת רישיון", שכן הליך זה לא קיים בהוראות החוק.
  • לקובץ קריטריוני הוועדה להענקה מחודשת.
  • מצ"ב לדוגמא טופס בקשה להענקה מחודשת.
 

לתשומת לב:

  • רשיון משרד לשירותי שמירה נדרש לגבי אדם שמבקש להפעיל עסק (באמצעות עוסק מורשה - לא חברה בע"מ) לשירותי שמירה.
  • רשיון תאגיד לשירותי שמירה נדרש לגבי חברה בע"מ (או תאגיד חוקי אחר כגון אגודה שיתופית או עמותה רשומה - להבדיל מאדם פרטי) המבקשת לעסוק במתן שירותי שמירה.
  • הבהרה לעניין רשיון שלא שולם במועד; במידה ולא תשולם אגרת רשיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשך שנה אזרחית אחת או יותר, תוקפו של הרשיון פוקע.
תוצאות 17-1 מתוך 17 תוצאות
תוצאות 17-1 מתוך 17 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
טופס משוב למקבל שירות12-01-2009קובץ PDF03-06-2013
בקשה להענקת רישיון שומר31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
בקשה להענקת רישיון מארגן שמירה31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
בקשה להענקת רישיון תאגיד לשירותי שמירה31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
בקשה למתן היתר לאמן מתאמן יחיד31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
בקשה למתן היתר לאמן מתאמן נוסף31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
דיווח על שינוי בעלי תפקידים31-08-2015קובץ PDF31-08-2015
הענקה מחודשת - שמירה22-10-2015קובץ PDF22-10-2015
הענקה מחודשת בחקירות פרטיות22-10-2015קובץ PDF22-10-2015
דיווח תקופתי-חצי שנתי10-07-2016קובץ PDF10-07-2016
הודעה על הפסקה או סיום התאמנות10-07-2016קובץ PDF10-07-2016
בקשה לקבלת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות (לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי)13-06-2018קובץ PDF07-02-2017
בקשה לקבלת היתר להתאמן בחקירות פרטיות13-06-2018קובץ PDF13-06-2018
בקשה לתאגיד חקירות17-07-2018קובץ PDF17-07-2018
בקשה למשרד חקירות17-07-2018קובץ PDF17-07-2018
חובת עריכת ביטוח19-07-2018קובץ PDF19-07-2018
פנייה לתאגידים לקראת 201913-09-2020קובץ PDF16-12-2018