תשלומי אגרות

 
תשלומי אגרות

 

לידיעתכם, בחודש יוני 2011 תוקנו תקנות חוקרים פרטיים ושרותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2) תשל"ג – 1973 כך שסכומי האגרות יתעדכנו אחת לשנה ב- 1 לינואר כל שנה.

אגרה מלאה

  • רישיון חדש שהוענק בין התאריכים 1 לינואר עד 30 ליוני, תשולם עבורו אגרה מלאה 

מחצית האגרה

  • רישיון חדש שהוענק בין התאריכים 1 ליולי עד 31 לדצמבר תשולם עבורו אגרה בשיעור מחצית מאגרה מלאה.
  • אגרה שנתית המשולמת עם חידוש רישיון כל שנה בחודש ינואר תשולם עבורו אגרה בשיעור מחצית מאגרה מלאה.

 

תעריפי אגרות עדכניים לתאריך 01.01.2019

תעריפי אגרות