תחומי פשיעה

 
תחומי פעילות עבריינית - מתוך כתבות מודיעיניות שהופצו לגופי האכיפה והביטחון, במהלך 2018


במהלך שנת 2019 , המשיכה הרשות ליזום ולתמוך בחקירות פיננסיות בתחומים בסיכון גבוה. הרשות תומכת ומסייעת לרשויות אכיפת החוק ולגופי הביטחון בישראל בפעילות מבצעית ובחקירות של עבירות הלבנת הון,פעילות ארגוני טרור ופעילות שעניינה פגיעה בביטחון המדינה.
בד בבד, הרשות מקדמת את פעילותה היזומה למול גופי האכיפה באיתור וניטור יעדי הלבנת הון ומימון טרור על פי גישה ממוקדת מבוססת סיכון. לצד זאת, תוך שימוש בכלים מקצועיים וטכנולוגיות שפיתחה, פעלה הרשות לזיהוי ומיפוי של דפוסי הלבנת ההון העיקריים שאפיינו את הפעילות העבריינית, והצפת חשדות בגינם.
אגף המחקר ברשות מנתח מדי שנה את המגמות כפי שהללו משתקפות בפעילות המשותפת מול גופי האכיפה
והביטחון, על סמך ניתוח תחומי הפעילות והעבירות בכתבות המודיעיניות המופצות במהלך השנה לגופים אלו.
ניתוח זה ממפה את תחומי הסיכון העיקריים שטופלו על ידי הרשות במהלך השנה החולפת. בין תחומים אלו, ניתן
למצוא עבירות שוחד ושחיתות שלטונית, עבירות מיסוי, עבירות הונאה ועבירות זיוף ומרמה ועבירות מימון הטרור
וכן הלבנת הון באמצעות פעילות בין-לאומית, פעילות במזומן ומגוון רחב של דפוסי הלבנת הון נוספים.

תחומי פעילות עבריינית שזוהו בשנת 2019
 *הגרף מתוך דו"ח הרשות לשנת 2019

תחומי פעילות עבריינית משניים2019 .JPG

 

​​