תחומי פשיעה

 
תחומי פעילות עבריינית - מתוך כתבות מודיעיניות שהופצו לגופי האכיפה והביטחון, במהלך 2015


מבין תחומי הפעילות העבריינית העיקריים שאותרו בכתבות מודיעיניות בשנת 2015 בולטים תחומי השוחד ושחיתות ציבורית; מעורבות בארגוני פשיעה; הונאה זיוף ומרמה; ומימון טרור, אשר מהווים יחד כ-66% מכל הכתבות שהפיצה הרשות. מעניין לציין, כי מספר הכתבות העוסקות בחשדות לעבירות במסגרת ארגוני פשיעה, הכפילו עצמן ביחס לשנת 2014.
לחלוקה המלאה ראה גרף מטה.
*הגרף מתוך דו"ח הרשות לשנת 2015

גרפים של תחומי פעילות עבריינית

גרפים של תחומי פעילות עבריינית 

​​